TRANSFERÈNCIES DE DIPUTACIÓ AL MARENY DE BARRAQUETES

TRANSFERÈNCIES DE DIPUTACIÓ AL MARENY DE BARRAQUETES

El Mareny de Barraquetes serà considerat com un municipi més en les transferències directes que va a realitzar la Diputació de València dels pressupostos 2017. Així, el nostre poble va a rebre un total de 201.984,60 €.

Aquests diners van repartits a través de:

  • PLA D’OCUPACIÓ: 2.986,00 €
  • FONS VALENCIÀ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL (FVCM): 43.006,66 €
  • PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS (PPOS): 75.029,00 €
  • PLA DE CAMINS I VIALS (PCV): 19.779,57 €
  • PLA D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES (PIFS): 61.183,37 €

Una vegada més, la Diputació al costats dels ajuntaments.