SUBVENCIÓ IMPULSEM TURISME 2022

SUBVENCIÓ IMPULSEM TURISME 2022

Segons publicació del BOP núm. 145 del 29 de juliol de 2022, l’Excma. Diputació de València, ha concedit al consistori una ajuda de 4523 euros Aquestes ajudes tenen per objecte la promoció d’accions de promoció.