Maria José Salvador Rubert, Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori