Francesc Signes, Subsecretari de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori