Reunió amb diferents Diputats i Consellers per a expresar les nostres preocupacions a les E.L.A

Reunió amb diferents Diputats i Consellers per a expresar les nostres preocupacions a les E.L.A

Matí intens el del passat dimarts 15 de Septembre.

L’alcalde Jordi Sanjaime i els regidors Marisa Carbó e Ivan Peruga del Mareny de Barraquetes, i els regidors Andrés Fernández i Amparo Fernández de El Perello es van reunir amb Francisco Rodriguez Mulero, Secretari Autonómic d’Agricultura i desarrolo rural per a que els informara de les subvencions en maquinària agrícola i per a explotacions. A més de traslladar la nostra preocupació per saber el nou Pla que regule el Parc Natural de l’Albufera i saber en quines línies es va a desenvolupar.

Després, es van reunir amb Maria José Salvador Rubert i Francesc Signes, Consellera i Subsecretari de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a començar la roda de contactes per saber de primera mà en quin punt ens trobem en el tema del Parc Natural de l’Albufera, ja que està pendent de redactar-se un nou document i ens agradaría poder aportar les necessitats dels nostres pobles.

Mes tart, es van reunir amb Bartolomé Nofuentes, Diputat de Central de Compres per a sol.licitar que contemple en la seua oferta de productes les particularitats de les entitats locals menors.