Resum treball local, autonòmic i nacional.

Resum treball local, autonòmic i nacional.

A poc a poc el treball que es va realitzant al Mareny de Barraquetes per part de l’equip de govern, amb l’alcalde Jordi Sanjaime al capdavant, s’està reconeguent en l’àmbit autonòmic i nacional.

Fent un resum des de principi d’aquesta llegislatura del que ha suposat el treball fet al Mareny de Barraquetes tant en l’àmbit autonòmic com nacional, veiem que el nostre alcalde, Jordi Sanjaime, forma part de la “Comisión de Despoblación” en la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies).
A més, és President de la “Comisión de Promoción Económica, Empleo, Haciendas Locales, Programas Europeos, Pequeños Municipios y Entidades Supramunicipales, Turismo, Comercio, Industria, Agricultura, Medio Ambiente y Mercados” a la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies). I des del passat 25 de Febrer, President d’AVELA (Associació Valenciana d’Entitats Locals Autònomes).

Gràcies a tot açò, el nostre alcalde forma part dels òrgans on es treballarà tot el que implica a les Entitats Locals Autònomes com als xicotets municipis, per a millorar les infraestructures, el comerç, el medi ambient, el turisme, l’economia, evitar el despoblament dels nostres pobles i millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

Per part de l’Ajuntament, hem de dir que sempre hem treballat, treballem i treballarem pel benestar dels nostres veïns tant en l’àmbit local, comarcal, autonòmic i nacional. I també per la resta d’Entitats Locals Autònomes i xicotets municipis, i així tindre tots el que ens meresquem.