Reunió per a saber la situació de la Platja

Reunió per a saber la situació de la Platja

El passat 31 de Maig el nostre alcalde Jordi Sanjaime i la regidora Marisa Carbó es van reunir amb Pilar Alvarea (Subdirectora General de Ports i Costes), Carlos Domingo Soler (Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat) i Francesc Signes (Subsecretari Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori) per a saber la situació de la platja del nostre poble, el Mareny de Barraquetes, segons les noves informacions.

Des de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori volen catalogar la nostra platja com a «platja natural» al tram de cordó dunar que compren des del passeig fins a la desembocadura de la Gola. El nostre alcalde i la regidora van voler tindre una reunió amb els responsables d’aquesta Conselleria per saber que pot millorar o perjudicar aquesta catalogació a la nostra platja, ja que tenim pendent un projecte de la creació d’un passeig de fusta per la zona dunar que arribaria fins al pont de fusta, a més de saber com quedaria el tema de la navegació a la zona no apta per al bany, i que implicaria per a esports com el Kite Surf, que es realitzen a la nostra platja i que porta una gran afluència de turistes i esportistes a la nostra localitat.

La reunió va tindre sempre una actitud molt cordial per les dues parts, i des de la Conselleria ens han dit que es van a tindre en compte les necessitats del Mareny de Barraquetes a l’hora de redactar aquest document.