PUAM MARENY DE BARRAQUETES

PUAM MARENY DE BARRAQUETES

En aquest document que adjuntem es presenten a manera d’esborrany, els objectius generals, específics i les línies d’actuació que compondran el cos del PUAM. Es tracta d’unes línies generals que combinen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i els de l’Agenda Urbana Espanyola amb els problemes i propostes pròpies de Mareny de Barraquetes. 

La finalitat de presentar aquest document és que puga ser sotmés a revisió pública prèviament a la publicació i, d’aquesta manera, garantir la seua adequació amb les necessitats del territori.

Per això, si vols realitzar alguna aportació, modificació o concreció per als objectius o línies d’actuació proposades, pots enviar-ho a través de l’apartat de contacte a la web https://puam.es/contacto-puam/ o enviant un correu a l’adreça info@puam.es, indicant el nom del municipi i els números de les línies d’acció com a referència. 

PUAM MARENY DE BARRAQUETES