Pla de Diputació: Relació de diners que corresponen al Mareny de Barraquetes

Pla de Diputació: Relació de diners que corresponen al Mareny de Barraquetes

Gràcies a la visita del passat 4 d’agost de l’Alcalde del Mareny de Barraquetes Jordi Sanjaime Vivó i els regidors Marisa Carbó Ferrando i Iván Peruga Ferrando les Entitats Locals Menors obtindran aquesta subvenció directa per part de la Diputació de Valencia. Ha eixit publicat ja al BOP la relació de diners que corresponen a cada Entitat Local Menor segons el nombre d’habitants.

El Perelló 85.035 €, la Barra d’Aigües Vives 50.000 € i el Mareny de Barraquetes 50.000 €.

Aquestos diners seràn destinats a la millora del nostre poble.

L’Alcalde de Mareny de Barraquetes demana que el nou pla de la Diputació arribe directament a les entitats locals menors