Novetats en matèria d’ajudes al copago farmacèutic i ortoprotèsic Corporacions Locals CV

Novetats en matèria d’ajudes al copago farmacèutic i ortoprotèsic Corporacions Locals CV

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública informa que ja es pot consultar si un ciutadà o ciutadana de la Comunitat Valenciana disposa de la subvenció de farmàcia i/o d’exopròtesi gratuïta.

La consulta es pot realitzar per mitjà de l’enllaç http://www.san.gva.es/consulta-copago i també en el web http://www.san.gva.es en la ruta: ciutadà / farmàcia / ajudes copagament / consulta subvenció.

Per a poder realitzar la consulta hi ha que facilitar la següent documentació:

  1. El número SIP  introduint tots els números, inclosos els 0

  2. La data de naixement amb el següent format 00-00-0000 (exemple 02-10-1944).

¿Què se subvenciona?

En el cas de pensionistes, se subvencionen els tractaments farmacològics que estiguen subjectes a finançament públic, prescrits pel personal del sistema sanitari públic valencià, corresponents al període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, la despesa dels quals s’haja produït a les oficines de farmàcia autoritzades de la Comunitat Valenciana.

En el cas de persones amb diversitat funcional, se subvencionen els tractaments farmacològics i productes ortoprotètics que estiguen subjectes a finançament públic, prescrits pel personal del sistema sanitari públic valencià, corresponents al període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, la despesa dels quals s’haja produït a les oficines de farmàcia i establiments d’ortopèdia autoritzats de la Comunitat Valenciana.