MILLORA DELS ACCESSOS DELS CÀMPINGS AL NOSTRE POBLE

MILLORA DELS ACCESSOS DELS CÀMPINGS AL NOSTRE POBLE

Com sabeu, el desembre de l’any passat el nostre alcalde es va reunir amb el Diputat de Carreteres, Rafa Garcia, per a tractar assumptes importants al nostre poble i projectes que es portaven en l’anterior legislatura. Entre altres assumptes, es va parlar de realitzar un passeig de vianants des del Càmping Les Barraquetes fins al nostre poble, el qual informàrem ahir que ja ens l’han aprovat, i de millorar el passeig per als vianants que hi ha fins al pont del Rei.

Doncs bé, amb un poc de retràs pels problemes amb la Covid-19 que sabeu que van paralitzar completament uns mesos tots els tràmits, contractacions, realització de projectes, etc., ja hem rebut l’informe del projecte que es va a realitzar.

Una de les nostres preocupacions, era la gran afluència de pas de vianants entre el passeig de vianants i l’altra part de la carretera, i la necessitat de crear una connexió entre els dos marges de la carretera. Després de realitzar una visita a la zona el gener de 2020 el personal del Servei de Seguretat Viària i Supervisió de l’Àrea de Carreteres de la Diputació de València, van comprovar que aquesta necessitat era real i que s’havia de realitzar una connexió entre els dos màrgens de la carretera, a causa de l’alta intensitat de tràfic i la gran afluència de gent que transcorre pel passeig de vianants i ha de travessar la carretera, la qual cosa provoca situacions molt perilloses.

Després de l’estudi realitzat per la Diputació, les accions que es van a portar a terme són:

  • Mitjana central pintada des de ramal de connexió amb rotonda.
  • Execució de refugi per a pas de vianants visible des de la corba.
  • Senyalització horitzontal del pas de vianants.
  • Col·locació de senyal de pas de vianants, “S-13”, dos senyals en cadascun dels sentits.
  • Col·locació de nou senyal de perill vianants (P-20), en sentit descendent.
  • Col·locació de bandes transversals d’alerta en les aproximacions al pas de vianants.
  • Il·luminació del pas.
  • Limitar tot el tram a 40 Km/h fins a depassar l’accés del càmping, on la velocitat reglamentària serà de 60 km/h com s’indica a l’eixida de la rotonda.

Aquestes actuacions està previst que comencen en aquest 2020 si tot transcorre sense problemes.