96 176 02 45 - info@marenydebarraquetes.es

Corporación Municipal

Alcalde

Jordi Sanjaime i Vivó (PSOE)

Alcalde – President

 

 

 

Tresorera

Maria Lluisa Carbó i Ferrando (PSOE)

(Regidora d’Educació, Cultura, Sanitat, Festes i Serveis Socials)

 

 

Vocals

Iván Peruga i Ferrando (PSOE)

(Regidor d’Esports, Noves tecnologíes Joventut i Grans events)

 

Vocals

Joan Vicent Pedrós i Ferrando (Més Mareny)

(Regidor)

 

 

 

Vocals

Neus Beltrán i Pedrós (Més Mareny)

(Regidora)