Els Festers de Pasqua convoquen un concurs per a triar el cartell de les Festes 2015

Els Festers de Pasqua convoquen un concurs per a triar el cartell de les Festes 2015
calendari-2015-títol
Des de la Comissió de Festers de la Verge del Roser han convocat un concurs per a escollir el cartell anunciador de les Festes Patronals 2015. El diumenge 1 de febrer sabrem quina obra és la guanyadora quan s’exposen tots els exemplars al Casino.
Eixe dia, els marenyers i les marenyeres podran votar el que més els agrade, així ho han volgut els Festers, per a què siguen unes festes participatives, i el resultat d’aquestes votacions serà inapel·lable.
L’objectiu del concurs és la confecció d’un cartell anunciador de les Festes de Pasqua 2015 del Mareny de Barraquetes que continga l’essència d’aquestes. Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal, i podran presentar un màxim de 2 originals. El format serà A-4 amb unes dimensions de 29’7 cm. x 21cm.
Els originals es presentaran en l’Ajuntament del Mareny de Barraquetes, en horari de 9 a 14 hores fins al 30 de gener de 2015. Aquests no hauran d’anar signats; portaran al dors un pseudònim. S’acompanyarà dins d’un únic sobre tancat les següents dades: nom, cognoms, DNI, adreça, codi postal i telèfon de contacte; en l’exterior duran el pseudònim corresponent.
El cartell premiat quedarà en propietat de la Comissió de Festers de la Verge del Roser i a disposició de l’Ajuntament del Mareny, que podran fer-ne l’ús que consideren oportú. La Comissió de Festers es reservarà el dret de reproduir-los en el futur a grandària natural o reduïda i distribuir-los, per a la qual cosa queda autoritzat per tots els participants en el present concurs.
El premi, patrocinat per l’Ajuntament del Mareny, serà de 200,00 €.
Document per a la inscripció Bases Cartell Festes Pasqua 2015