Demà, 18 de febrer s’obri el termini per a sol·licitar l’ajuda del Pla Resistir que gestionen els ajuntaments

Demà, 18 de febrer s’obri el termini per a sol·licitar l’ajuda del Pla Resistir que gestionen els ajuntaments

Aquesta línia d’ajudes es gestionarà des de l’Ajuntament de Sueca, però les empreses i autònoms del Mareny de Barraquetes poden sol·licitar assistència, a través de cita prèvia, en l’ADL local per a poder presentar la seua sol·licitud.

Adjunt a aquesta notícia apareixen tots els documents necessaris per a realitzar aquest tràmit que haurà de fer-se a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sueca. Les ajudes es poden sol·licitar des de demà dijous 18 de febrer i durant els 15 dies hàbils posteriors.

La línia Parèntesi anirà destinades a les activitats corresponents als CNAE inclosos en l’Annex II, i els correspondrà una ajuda de 2.000,00 euros per persona autònoma o microempresa, i 200,00 euros per persona contractada 31 de desembre de 2020 (amb un màxim de 10 persones contractades).

Per a sol·licitar l’ajuda s’haurà d’emplenar el formulari normalitzat i aportar tota la documentació que es demana en les bases d’aquestes ajudes.

El procediment per a sol·licitud és el següent:

1.            Preparació de la documentació sol·licitada en les bases.

En els documents adjunts es poden trobar les bases i tots els documents necessaris per a demanar aquesta ajuda.

 

2.            Presentació de la sol·licitud.

S’haurà d’accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sueca, per a presentar la instància/sol·licitud, mitjançant certificat digital del sol·licitant o certificat de representant de l’empresa, en cas contrari serà causa d’inadmissió.

1- BASES I ANNEXOS

2- FORMULARI DE SOL·LICITUD

3- COMPTE JUSTIFICATIU

4- FITXA MANTENIMENT TERCERS

5- PODER DE REPRESENTACIÓ