Consells per a previndre el MOSQUIT TIGRE

Consells per a previndre el MOSQUIT TIGRE

Desde l’Ajuntament del Mareny de Barraquetes, seguint la línea marcada per la Consellería de Sanitat i de la Diputació de València mitjançant la xerrada del passat 26 de Maig, anem a crear uns cartells informatius sobre el mosquit tigre, per a així intentar evitar els focos de cría d’aquest mosquit. Aquests cartells tindràn la següent informació:

Què és el mosquit tigre?

És un mosquit que pertany a la família Culicidae. L’adult fa entre 6 mm i 10 mm i té dos trets característics: una línia blanca a la part superior del tòrax i les potes negres amb ratlles blanques.

Quin pica, el mascle o la femella?
Com en la resta de mosquits, piquen les femelles. Els mascles de l’espècie s’alimenten de líquids vegetals.

Com s’han de curar les picades?

En cas d’una picada de mosquit tigre cal fer, en general, com en la resta de picades de mosquits. Cal rentar i desinfectar bé la zona de la picada i tractar-ne els símptomes. Les recomanacions més habituals són:

—Rentar la zona afectada amb aigua i sabó com més aviat millor.

—No fregar-se la pell: remullar-la en lloc de fregar-la i eixugar-la.

—Aplicar una compresa de gel o gel embolicat en un drap a l’àrea de la picada.

—En la majoria de casos, les picades es poden tractar a casa fàcilment. Hi ha productes comercials i productes casolans com el vinagre, l’alcohol de curar o el gel que disminueixen la picor. No obstant això, hi ha gent que té reaccions al·lèrgiques que poden ser greus. En aquests casos cal anar a cal metge.

Com es pot prevenir la proliferació del mosquit tigre?

—Evitar les acumulacions d’aigua a casa: en plats de sota els testos, regadores…

—Buidar dues vegades la setmana els recipients de l’exterior que puguen acumular aigua.

—Buidar dues vegades la setmana o tapar amb tela mosquitera espessa els safareigs i els tolls.

—Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.

—Evitar els forats i les depressions del terra on es puga acumular aigua i tapar els forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.

—Eliminar l’aigua dels recipients on trobem larves del mosquit.

Com evitar les picades de mosquit tigre?

És una mica dràstic, però si sabem que anem a un lloc on n’hi ha, la millor recomanació és portar màniga llarga i pantalons llargs, si pot ser de color clar. A l’exterior es poden fer servir repel·lents. Tanmateix, els repel·lents no són recomanats en espais tancats.

A moltes cases també posen mosquiteres a les finestres. També es poden fer servir productes comercials per allunyar-los. L’eficàcia d’aquests productes és desigual.

Com s’ha d’usar el repel·lent?

Cal fer-lo servir només a l’exterior i durant el temps necessari. També s’han de complir estrictament les instruccions d’ús (especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses). Convé procurar no posar-ne damunt de ferides.

Com s’aplica el repel·lent en els xiquets/es?

No es pot aplicar en  menors de dos anys i en  més grans s’ha de procurar de no posar-lo a les mans perquè poden anar a la boca i als ulls.

Què hem de fer si el repel·lent ja no és necessari?

S’ha de rentar la zona on s’ha aplicat amb aigua i sabó. Si el repel·lent fa cap reacció, també s’ha de rentar la zona amb aigua i sabó i consultar el metge.

Més qüestions:

Si el mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic, com és que ha arribat fins ací?

El mosquit tigre és una espècie originària del sud-est asiàtic, que des del 1979 (any en què es va detectar per primera vegada a Albània) s’ha anat expandint per molts països de tots els continents: EUA, França, Hongria, Itàlia, Bèlgica, Israel, Suïssa, Grècia, Països Baixos…

Com s’ha estès per tot el país?

Hi ha factors que han ajudat a la dispersió d’aquest insecte: el transport mundial de mercaderies i el fet que els mosquits adults puguen viatjar dins els cotxes en els desplaçaments habituals de la població.

Quin any va arribar?

A Catalunya i al País Valencià es va començar a notar a partir del 2004. A les Illes Balears, estudis de la UIB en van detectar la primera població l’any 2012.

Com és que s’ha adaptat al clima d’ací?

El mosquit tigre s’ha establert ací perquè als horts, patis i jardins urbans hi ha trobat acumulacions d’aigua en què es pot reproduir. Poden ser plats de sota dels testos, poals, regadores, pneumàtics, bidons…

Durant quina època és actiu?

Se’n poden trobar des de començament de maig fins a final d’octubre, però segons les temperatures aquest període pot variar.

Quina activitat té?

A diferència de mosquits autòctons, el mosquit tigre és una espècie d’activitat diürna i no té un radi de vol gaire gran, uns 400 metres del lloc de cria com a màxim.

Quin cicle vital té aquest insecte?

Fase d’ou: el mosquit tigre es reprodueix per ous. Les femelles els ponen un per un, individualment o en grups fins a vuitanta, a les partes dels recipients a prop de l’aigua, però sense entrar-hi en contacte. Pot passar força temps, mesos fins i tot, fins que el nivell d’aigua augmente i mulle els ous, moment en què pot començar el desenvolupament.

Fase de larva: una vegada ha eixit de l’ou, la larva del mosquit necessita aigua per viure. La larva respira mitjançant un petit tub o sifó que té a la part posterior, per això sovint és a prop de la superfície i cap per avall. Segons la temperatura de l’aigua i la quantitat de matèria orgànica que continga, trigarà entre 4 i 6 dies a passar a la fase següent.

Fase de pupa: aquesta fase dura una mica menys de dos dies. És el procés de formació del mosquit adult.

Fase d’adult: un mosquit adult pot arribar a viure un parell de setmanes, però a la pràctica la majoria es mor al cap de pocs dies.

Per què és tan important l’aigua per al mosquit tigre?

Aquest insecte es pot desenvolupar en qualsevol recipient que continga aigua durant uns set dies a l’estiu. El clima i les hores de llum solar són més factors que condicionen el cicle vital del mosquit.

Quina mena d’aigua s’estima més el mosquit tigre?

Les aigües netes i sense renovació són més favorables al desenvolupament del mosquit tigre que no les brutes o poc renovades.

On pot criar el mosquit tigre al jardí?

El mosquit adult s’amaga en les parts ombrívoles de la vegetació i es pot desenvolupar en qualsevol recipient de petites dimensions que continga aigua. Com que és un espai privat, el control d’aquest insecte queda fora de l’àmbit d’actuació de l’ajuntament i són els veïns que se n’han de fer càrrec.

Per què crien als horts?

El problema principal dels horts és que s’hi recull i s’hi emmagatzema aigua de pluja per a regar.

Com es pot evitar l’entrada de mosquits als habitatges?

L’entrada dels mosquits es pot evitar instal·lant teles mosquiteres que n’impedisquen el pas per les finestres, portes i més obertures.

cartell_mosquit_tigre

Documents d’interés: Prevenció 1 Prevenció 2 Recomanacions Municipis on s’ha detectat