BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ “POSTGRAU” MARENY DE BARRAQUETES 2018

            

Programa de la Diputació de València: “Practiques Formatives per a Jóvens, Modalitat Postgraduats 2018″.

 Duració: 6 mesos.

Bases i instància: Web Ajuntament de Mareny de Barraquetes.

Presentació sol·licitud i documentació: fins al dia 12/02/2018.

Edat: tindre complits 18 anys i no es major de 35 anys quan acabe termini presentació sol·licituds.

Nombre de beques: 1

Projecte: IMPULS A LA TRANSPARÈNCIA I NOVES OBLIGACIONS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ADMINISTRATIVES.