Xarxa de Llibes

Xarxa de Llibes

L’Ajuntament del Mareny de Barraquetes informa que a partir de l’1 de desembre fins al 18 ambdós inclosos, es procedirà a la recollida de sol•licituds per a la subvenció dels llibres de text d’Educació Primària, Secundària, cicles formatius bàsic i educació especial.

La sol•licitud s’ha d’omplir telemàticament a través de https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS

Bases reguladores xarxa de llibres: https://marenydebarraquetes.es/wp-content/uploads/2015/11/bases-reguladoras-xarxa-de-llibres.pdf

Des de l’ajuntament s’habilitarà un ordinador al mateix ajuntament i a la biblioteca per a què aquelles persones que no disposen d’ordinador i impressora puguen realitzar el tràmit. La documentació que cal aportar juntament amb la SOL•LICITUD es FACTURA DE COMPRA DELS LLIBRES AMB LES SEGÜENTS DADES (proveïdor, CIF, data, número de factura, direcció, relació nominal de productes detallats, relació de productes adquirits amb el preu amb IVA i identificació amb nom i cognoms del destinatari de la factura) i CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT.

Totes les sol•licituds entregades fora de termini es desestimarà el seu tràmit.