96 176 02 45 - info@marenydebarraquetes.es

Equipo de gobierno

Alcalde

Jordi Sanjaime i Vivó

Alcalde – President

Discurs presa de possessió 2015

 

 

Vocals

Neus Beltrán i Pedrós

(Regidora)

 

Tresorera

Maria Lluisa Carbó i Ferrando

(Regidora d’Educació, Cultura, Sanitat, Festes i Serveis Socials)

 

 

Vocals

Ana Cuñat i Roselló

(Regidora de Turisme)

 

 

 

Vocals

Iván Peruga i Ferrando

(Regidor d’Esports, Joventut i Noves Tecnologies)

 

 

 

Vocals

Josep Daniel Olegario i Furió

(Regidor d’Agricultura i Medi Ambient)

 

Vocals

Jordi Lledó i Grau

(Regidor)